ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

ไคลฟ์และเอลซ่าเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ได้ทำการสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์และสัตว์เข้าด้วยกัน ซึ่งพวกเขาได้ถูกห้ามแต่พวกเขาได้ทำการทดลองอย่างลับๆ โดยพวกเธอได้สร้างเดรนสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูง เมื่อเดรนเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วไม่นานไคลฟ์และเอลซ่าต้องพบกับความโหดร้ายของเดรน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-movie852-M741