Justice Society World War II

Justice Society World War II 2021

IMDb: 6.4/10
View: 276
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เมื่อโลกใบนี้ในช่วงอนาคตที่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับทางสงครามโลกครั้งที่สอง โดยจะถูกเปลี่ยนแปลงจากพวกอาชญากรที่มีจะประสงค์ร้ายในครั้งนี้ เป็นเหตุให้เหล่าจัสติซลีกจะต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่พวกเขาจะย้อนเวลากลับไปยังอดีต และมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้กลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้ง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-movie852-M741