ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เมื่อสมัยราชวงศ์ถัง ในตอนนั้นจักรวรรดิที่รุ่งเรืองที่สุด ของประวัติศาสตร์จีน และในช่วงคริสตศักราช 859 ราชวงศ์ถังก็ถึงเวลาที่ตกต่ำ เพราะการไร้ซึ่งความสามารถขององค์จักรพรรดิ จีงได้เป็นเหตุให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยบรรดาพวกขุนนาง ทำให้เหล่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนกันทั่วทุกหัวระแหง จนในที่สุดได้เกิดพวกกบฏขึ้นมามากมาย ได้มีจุดมุ่งหมายให้ต่อต้านการกระทำของขุนนางเหล่านี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin movie2