CHRIS WATTS CONFESSIONS OF A KILLER

CHRIS WATTS CONFESSIONS OF A KILLER 2020

IMDb: 5.9/10
View: 697
Sound: พากษ์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เมื่อความเป็นมนุษย์นั้นได้อยู่ในจิตใจและยังอยู่ที่ที่พึ่งสงวนของมนุษย์โลกทุกคน ซึ่งมันไม่อาจเทียบค่าเป็นเพียงตัวหนังสือสั้นๆได้ แต่ทั้งหมดนี้จะมานำเสนอให้ทุกคนมาลุ้นกันว่าจิตใจของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกัน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin-movie852-M741

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *